دوکبو یک تریبون متن باز یادگیری الکترونیک (LMS و LCMS) است که در شرکت ها و آموزش عالی استفاده می شود.


این تریبون از 26 زبان پشتیبانی می کند، با استانداردهای اسکورم 1.2 و 2004 سازگار است، و از مدل های آموزشی مختلف پشتیبانی می کند، از جمله: تلفیقی، خودگردان، همکارانه و حتی یادگیری اجتماعی از طریق گپ، ویکی، تالارهای گفتگو و کارکردهای دیگر.


برای تغییر این واژه ها لطفا بروید به مدیر/ تنظیم زبان، login را جستجو کنید و کلید _INTRO_STD_TEXT را ویرایش کنید
بستن